Προηγούμενες Δράσεις

2022-07-18
Υποθαλάσσιος και Παράκτιος Καθαρισμός στη Μαρίνα Νέας Μηχανιώνας
2022-05-29
Υποθαλάσσιος και Παράκτιος καθαρισμός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
2022-05-28
Υποθαλάσσιος και παράκτιος καθαρισμός στο Πόρτο Ράφτη
2022-05-14
Υποθαλάσσιος και παράκτιος καθαρισμός στο Λιμάνι της Αίγινας