Σουηδικό Ινστιτούτο  Κυκλικής Οικονομίας

Μάθε για το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και καινοτόμων τεχνολογιών CEEII.

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και καινοτόμων τεχνολογιών  CEEII, εδρεύει στην UPPSALA και χρησιμοποιεί πρωτοποριακές καινοτομίες που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής, τεχνολογίες Ανακύκλωσης και βιομηχανικής αξιοποίησης των απορριμμάτων, παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας, κοινωνικές και οικονομικές αναλύσεις CSR and LCA, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία κοινωνικών συστημάτων από ορυκτά καύσιμα και προϊόντα πετρελαίου, non-fossile societies.

Με δυο λόγια, δραστηριοποιούμεθα μέσω ενός διεθνούς δικτύου επαφών με Επιχειρήσεις και Ερευνητικά Ιδρύματα, σε διάφορους πρωτοποριακούς τομείς Πράσινης Τεχνολογίας που αποβλέπουν στην κατάργηση των σκουπιδιών (zero waste), κατάργηση των χωματερών και των ΧΥΤΑ, δημιουργία βιομηχανιών χωρίς εκπομπές και ρύπανση περιβάλλοντος (zero emission) και γενικά περιορισμό της σπατάλης των φυσικών πόρων του πλανήτη με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Οι καινοτομίες που διαθέτουμε, εκτός απο το βαθύ φιλοσοφικό μήνυμα που περιέχουν, είναι επιχειρηματικά αξιοποιήσιμες και οικονομικά βιώσιμες, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων θέσεων εργασίας. Δίνουμε έμφαση σε βιομηχανικές μονάδες μικρής κλίμακος που εξυπηρετούν την αποκέντρωση (μικρά κοινωνικά συστήματα που έχουν αυτάρκεια σε ενέργεια, αξιοποιώντας τοπικές δυνατότητες και πρώτες ύλες, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο τις μεταφορές).

Εκτός απο το Πανεπιστήμιο Ουψάλας που είναι γνωστό για την έρευνα και προγράμματα σπουδών στις ανθρωπιστικές αξίες, συνεργαζόμαστε στενά με το Πολυτεχνείο Στοκχόλμης, το Folkuniversitetet, The Mama Sarah Obama Children Foundation, UNESCO,  το Πολυτεχνείο Κοπεγχάγης, το Πανεπιστήμιο Ιλινόης, ΗΠΑ, το Πολυτεχνείο ΙΙΤ Βομβάης στην Ινδία, κ α.

Στην Ελλάδα έχουμε στενή συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο πυρηνικών δοκιμών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,  με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και με μια εξαιρετική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Επίσης, 

Ο ερευνητικός προσανατολισμός του CEEII επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές

  • Υγεία, Bιολογία & Βιοτεχνολογία,
  • Νέα Υλικά,
  • Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία,
  • Περιβάλλον-Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
  • Πολιτιστική Κληρονομιά
  • Εκπαίδευση

Στον τομέα της Μεταλλουργικής Βιολογίας και της Ιατρικής Γεωλογίας, διεξάγουμε έρευνα για τις επιπτώσεις των βαρέων μετάλλων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης της θάλασσας και των ιζημάτων.

Οι μέθοδοι που έχουμε αναπτύξει αφορούν την διάγνωση, την ιατρική περίθαλψη και την πρόληψη των επιπτώσεων στην υγεία που προκαλούνται από την επαγγελματική έκθεση και την βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα.

Στον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας, έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την εκτίμηση κινδύνων όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες σε βιομηχανικούς τομείς όπου προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι και αντιμετωπίζονται μεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών, όπως η αποσυναρμολόγηση και η ανακύκλωση των πλοίων.

Στον τομέα ανάπτυξης  μεθόδων επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων με την εισαγωγή αποδοτικών μεθόδων ανακύκλωσης. Κατά την γνώμη μας, τα σκουπίδια δεν θα πρέπει ούτε να θάβονται ούτε να καίγονται, θα πρέπει να ανακυκλώνονται.

 Η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, αποτελεί απαραίτητη συμβολή στις προσπάθειες της ΕΕ να αναπτύξει μια βιώσιμη, αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων. 

Μια τέτοια μετάβαση θα είναι μια ευκαιρία να μεταμορφωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία και η Ευρώπη να αποκτήσει νέα, αειφόρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Το προτεινόμενο μοντέλο CEEII βασίζεται στην φιλόδοξη προετοιμασία των αστικών στερεών αποβλήτων και των βιομηχανικών αποβλήτων μέσω οικονομικά αποδοτικής τεχνολογίας διαχωρισμού και διαλογής για την παραγωγή διαφόρων κατηγοριών υλικών που χρησιμοποιούνται περαιτέρω ως υλικό εισροής για την παραγωγή καυσίμων καθώς και άλλων εμπορικών προϊόντων .

Ο γενικός στόχος που εμπνέει τους ερευνητές που κατέχουν και λειτουργούν το CEEII  είναι να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη μείωση της κλιματικής αλλαγής, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων μέσω καινοτόμων μεθόδων ανακύκλωσης σχεδόν όλων των αποβλήτων.

 Όλα αυτά ως μέσο συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ για την κυκλική οικονομία για τη δημιουργία μιας μη ορυκτής κοινωνίας.   Ως σημαντικό μέρος των προτεραιοτήτων της CEEII βρίσκεται η εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα των πλαστικών σκουπιδιών των ωκεανών με τη δειγματοληψία και την ανακύκλωση των πλαστικών που μολύνουν τις θάλασσες και τα μετατρέπουν σε εμπορικά καύσιμα.