Υποθαλάσσιος και παράκτιος καθαρισμός στην Μαρίνα Βάρκιζας

Έναρξη δράσης:

20/03/22

10:00

Λήξη δράσης:

20/03/21

14:00

Αποτέλεσμα Δράσης

Ο πρώτος μας υποθαλάσσιος καθαρισμός είναι και αυτός γεγονός! Στις 20/03/2022 παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, χάρη στην βοήθεια των εθελοντών μας καταφέραμε το αποτέλεσμα των 278 κιλών! Συγκεκριμένα τα 214 κιλά ήταν από τον υποθαλάσσιο και τα άλλα 64 από τον παράκτιο καθαρισμό. Ακόμη να ευχαριστήσουμε και το καταδυτικό κέντρο @coolexperiencedivecenter για τον εξοπλισμό που μας παρείχε αλλά και για την συμμετοχή του.
Διοργανωτής:

Beach Cleaning